สัญญาณนกหวีด 

ในโอกาสที่อยู่ห่างไกลจากลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาอาจใช้สัญญาณนกหวีดบังคับแถวลูกเสือ ดังนี้

1.เสียงนกหวีดยาว 1 ครั้ง หมายถึง  ถ้ากำลังเคลื่อนที่ให้หยุด ถ้าหยุดอยู่จะเป็นการเตือนให้เตรียมตัวหรือคอยฟังคำสั่ง

2.เสียงนกหวีดยาว 2 ครั้ง หมายถึง หยุดเตรียมตัวให้เคลื่อนที่ต่อไป หรือถ้ากำลังปฏิบัติงานอยู่ให้ปฏิบัติต่อไป เคลื่อนต่อไป หรือทำต่อไป

3.เสียงนกหวีดสั้น 1 ครั้ง ยาว 1 ครั้ง สลับกันไป หมายถึง เกิดเหตุ

4.เสียงนกหวีดสั้น 3 ครั้ง ยาว 1 ครั้ง ติดต่อกันไป หมายาถึง เรียกนายหมู่ให้มารับคำสั่ง

5.เสียงนกหวีดสั้นติดกันหลายๆ ครั้ง หมายถึง เรียกประชุมรวม

การใช้สัญญาณนกหวีด ต้องใช้สัญญาณนกหวีดยาว 1 ครั้ง ก่อนทุกครั้งที่จะใช้สัญญาณนกหวีดอื่นๆ

 

Comment

Comment:

Tweet