กระป๋องดนตรี

posted on 10 Jun 2012 21:17 by gofugo
  

การประดิษฐ์ของใช้และของตกแต่ง 

    ของใช้และของตกแต่งบ้าน เป็นสิ่งที่เราสามารถประดิษฐ์ขึ้นใช้ได้ โดยเลือกวัสดุที่หาง่ายหรือของ

เหลือใช้ เช่น กล่องใส่ขนม กระป๋อง กระดาษที่ใช้แล้ว เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยประหยัดค่า

ใช้จ่ายในครอบครัวแล้ว ยังสร้างความภูมิใจให้กับตนเองและครอบครัวได้

    

นำวัสดุเหลือใช้เหล่านี้มาสร้างสรรค์เป็นเครื่องดนตรี


เครื่องดนตรีชิ้นนี้ใช้เขย่าประกอบจังหวะ เราเรียกว่า "กระป๋องดนตรี"


อุปกรณ์ที่ต้องใช้  

  • กระป๋องอลูมิเนียม กระป๋องโลหะต่างๆ

  • กระดาษหน้าเดียว

  • กาวลาเท็กซ์ หรือแป้งเปียก

  • ผ้าเทป / กระดาษกาว / สก๊อตเทป หรือกระดาษติดกาว

  • วัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่ง เช่น สีต่างๆ ที่มี ถ้าเป็นสีชนิดผสมน้ำ อย่าลืม จานสี พู่กัน แก้วล้าง

  • พู่กัน ผ้าเช็ดพู่กัน นะจ๊ะ หรืออาจจะตกแต่งด้วยกระดาษสี กระดาษนิตยสารหลากสี แล้วแต่ความ

  • ถนัดเลยจ้ะ

เราใช้กระป๋องดนตรีสำหรับเขย่าประกอบจังหวะ หรือเรียกว่า เช็คเกอร์


จะ เกิดเสียงเมื่อเมล็ดข้างใน กระทบกับวัสดุที่ห่อหุ้มมันอยู่ เพียงแค่เราใส่เมล็ดต่างๆ ลงไปในวัสดุ

เหลือใช้ที่เรามี เช่น กระป๋อง ขวดพลาสติก กล่องต่างๆ แล้วปิดฝาหรือติดผ้าเท