1.วาดภาพด้วยทราย
 
2.วาดภาพด้วยน้ำ
 
3.วาดภาพบนน้ำ
 
4.วาดภาพด้วยไฟฟ้าสถิตย์
 
5.วาดรูปด้วยฝ่ามือ
 
6.กราฟฟิตี้

Comment

Comment:

Tweet