การเขียนอักษรแบบหัวตัด

            การเขียนอักษรหัวตัดด้วยปากกาหัวตัดซึ่งได้พัฒนามาจากการเขียนด้วยปากกาสปีดบอลล์  

 ซึ่งการเขียนด้วยปากกาสปีดบอลล์ จะมีความยุ่งยากในส่วนของการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

และถ้าใช้กระดาษเขียนที่ไม่ดีก็จะทำให้น้ำหมึกซึมหรือเลอะกระดาษได้ แต่ในปัจจุบันได้หันมานิยมใช้ปากกาหัวตัด

ซึ่งจะมีขนาดต่าง ๆ ให้เลือกที่จะใช้ในการเขียน  จะทำให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น การเตรียมอุปกรณ์

ก็ง่ายและสามารถนำมาใช้งานได้ทันที  ซึ่งวิธีการเขียนตัวอักษรแบบหัวตัดก็ไม่ได้ยุ่งยาก ซ้ำยังมีวิธีการเขียนที่

อาจจะพูดได้ว่าเหมือนกับการเขียนด้วยปากกาสปีดบอลล์เลยก็ว่าได้  

           
ก่อนอื่นนักเรียนต้องฝึกเขียนเส้นทั้ง 4 เส้นนี้ให้คล่องก่อนจนเกิดความชำนาญ โดยที่ปลายของทุกเส้น

ทั้งเมื่อเริ่มต้นและสิ้นสุดควรทำมุม 45 องศา และควรยึดหลักการลากเส้นจาก ซ้ายไปขวา หรือ บนมาล่าง  

ดังตัวอย่างรูปข้างล่างนี้

            ขั้นตอนต่อไป ควรเริ่มจากตัวที่มีรูปแบบง่าย ๆ ก่อน เช่น  เ   า   ข  หรือ   และหลังจากนั้นเมื่อคล่องแล้วให้เริ่มเขียนตั้งแต่ตัว    เป็นตัวเริ่มต้น  โดยลากปากกาตามหัวลูกศร ดังรูปตัวอย่างข้างล่างนี้

Comment

Comment:

Tweet

น่าจะมีสปีดบอลอังกฤษด้วยนะค่ะdouble wink

#1 By natnaree (125.26.3.127) on 2011-06-13 18:05