คอมน่ารู้....

posted on 21 Dec 2010 14:12 by gofugo
รู้ไหม.....คอมพิวเตอร์
 
 
 
 
 
 
สามารถทำให้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 กุ้ง สุกได้?????
 
 
 
 
 
 
 
 
คำตอบบบบบบ......
 
 
 
 
 
 
 
 
แต้...แน....

Comment

Comment:

Tweet