ให้นักเรียนตอบคำถาม(เขียนเฉพาะคำตอบ) เช่น  1.ก   2.ข  3.a  4.b  พร้อมทั้งเขียนชื่อ   ชั้น  เลขที่  ให้ชัดเจน  ตอบโดยวิธีการตอบกระทู้และคัดลอกทั้งคำถามและคำตอบ  ส่งทาง  อีเมลล์  kroogolf_c@yahoo.com

แบบทดสอบ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น

จงเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

 1. ข้อใดเป็นเครื่องมือทำความสะอาดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  1.   ไม้กวาด
  2.   น้ำยาทำความสะดาดห้องน้ำ
  3.   ไม้ปัดขนไก่
 2. ข้อใดเป็นการช่วยประหยัดไฟฟ้า
  1.   ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อไม่ใช้งาน
  2.   เปิดเครื่องทิ้งไว้เมื่อไปรับประทานอาหาร
  3.   รับประทานอาหารขณะใช้คอมพิวเตอร์
 3. ข้อใดเป็นการป้องกันฝุ่นเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์
  1.   ทำความสะอาดโต๊ะคอมพิวเตอร์
  2.   คลุมผ้าเมื่อเลิกใช้คอมพิวเตอร์
  3.   ถูกทุกข้อ
 4. . ข้อใดเป็นการทำความสะอาดเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
  1.   เช็ดเครื่องด้วยน้ำยาทำความสะอาด
  2.   ใช้ผ้าชุบน้ำให้เปียกแล้วเช็ด
  3.   ใช้ไม้กวาดปัดฝุ่นภายในเครื่อง
 5. ข้อใดเป็นการระบายความร้อนให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสม
  1.   ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องแอร์
  2.   ใช้คอมพิวเตอร์บริเวณที่ฝนตก
  3.   ตั้งคอมพิวเตอร์กลางแดด
 6. การเปิด-ปิดเครื่องตามขั้นตอนมีผลดีอย่างไร
  1.   โปรแกรมไม่เสีย
  2.   ป้องกันไฟดูด
  3.   ปกป้องการถนอมเอกสาร
 7. เมาส์มีการดูแลรักษาอย่างไร
  1.   เป่าฝุ่นทำความสะอาด ปิดฝาลูกบอลให้แน่น
  2.   ใช้ผ้าชุบน้ำเช็ด
  3.   เคาะฝุ่นที่ติดค้างบนตัวเมาส์
 8. ข้อใดเป็นการดูแลรักษาจอภาพอย่างถูกวิธี
  1.   ผ้าชุบน้ำเช็ด
  2.   ไม้ขนไก่ ปัดฝุ่น
  3.   ทั้ง 2 ข้อ คือคำตอบ
 9. ใครใช้คีย์บอร์ดได้ถูกวิธี
  1.   กุ้งไม่กดคีย์บอร์ดแรง หมั่นเป่าปุ่นออกจากตัวคีย์บอร์ด
  2.   แก้วนำน้ำมาวางข้างคีย์บอร์ด ขณะใช้คอมพิวเตอร์
  3.   นก ชอบทำคีย์บอร์ดตกพื้น
 10. ใครดูแลรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ดีที่สุด
  1.   น้อยเปิด-ปิด คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธี คลุมเครื่องป้องกันฝุ่นทุกครั้งหลังใช้งาน
  2.   น้อง ชอบเล่นเกม และชอบยืมโปรแกรมของเพื่อนมาลงในเครื่อง
  3.   หน่อย ชอบใช้น้ำยาทำความสะอาดคอมพิวเตอร์11. คอมพิวเตอร์ หมายถึงอะไร
a. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถรับข้อมูลและคำสั่ง แล้วนำไปประมวลผลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ
b. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่รับข้อมูลแล้วประมวลผลตามที่คอมพิวเตอร์ต้องการ
c. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล แล้วแสดงผลออกมา
d. ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
12. คอมพิวเตอร์ แบ่งออกได้เป็นกี่ประเภท
a. 2 ประเภท
b. 3 ประเภท
c. 4 ประเภท
d. 5 ประเภท
13. จงให้ความหมายของคำว่า Microcomputer
เป็นคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มีความจำในการประมวลที่สูงประมาณ 100 ล้านคำสั่งต่อวินาที และมีขนาดความจำปริมาณมาก ต้องการห้องที่สามารถปรับอุณหภูมิได้ และมักจะใช้ในงานวิจัยต่าง ๆ
เป็นคอมพิวเตอร์ที่มักจะพบในองค์กรใหญ่ เพราะเป็นเครื่องที่สามารถเชื่อมโยงกับเครื่องปลายทางได้จำนวนมาก ทำให้สามารถตอบสนองการใช้งานของผู้ใช้ได้พร้อมกันหลาย ๆ คน
เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดกลาง ที่มักพบในหน่วยงานบริษัทที่ใช้งานเฉพาะด้าน มีลักษณะการทำงานแบบ Centralized
เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานที่พบได้อย่างแพร่หลาย โดยอาจจะพบได้ทั้งในรูปแบบของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลตั้งโต๊ะ ( Personal Computer ) หรือ แบบพกพา ( Portable Computer ) ลักษณะต่าง ๆ
14. องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง
หน่วยความจำหลัก , หน่วยรับข้อมูล , หน่วยแสดงผล
หน่วยรับข้อมูล , หน่วยประมวลผลกลาง , หน่วยแสดงผล
หน่วยความจำหลัก , หน่วยประมวลผลกลาง , หน่วยความจำสำรอง
หน่วยรับข้อมูล , หน่วยควบคุม , หน่วยประมวลผลกลาง
15. ข้อใดคือความหมายของหน่วยรับข้อมูล ( Input Unit )
เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูล หรือคำสั่งเข้าสู่คอมพิวเตอร์ เพื่อให้คอมพิวเตอร์ดำเนินการประมวลผลต่อไป โดยอาศัยอุปกรณ์ที่รับข้อมูลหลากรูปแบบ
เป็นหน่วยที่ทำหน้าที่รับข้อมูล ไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ เมื่อต้องการใช้ก็สามารถนำเอาออกมาใช้ได้โดยใช้ร่วมกับโปรแกรมต่าง ๆ
ถูกทั้ง 2 ข้อ
ไม่มีข้อใดถูก
16. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล
แป้นพิมพ์ , เมาส์ , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
แป้นพิมพ์ , เมาส์ , ก้านควบคุม ( Joy Stick ) , สแกนเนอร์
แป้นพิมพ์ , จอภาพ ( Monitor ) , ก้านควบคุม ( Joy Stick ) , สแกนเนอร์
แป้นพิมพ์ , จอภาพ ( Monitor ) , พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
17. ข้อใดคือความหมายของหน่วยประมวลผลกลาง ( Central Processing Unit : CPU )
มีหน้าที่ประมวลผลเพียงอย่างเดียว
มีหน้าที่ประมวลผล และจำคำสั่งพื้นฐานต่าง ๆ ที่จะใช้กับโปรแกรมต่าง ๆ
มีหน้าที่ประมวลผล และค่อยตรวจสอบสิ่งแปลกปลอมที่ปนเข้ามากับไฟล์ต่าง ๆ
มีหน้าที่ประมวลผล และควบคุมระบบต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์ ให้ทุกหน่วยทำงานสอดคล้องสัมพันธ์กัน
18. หน่วยประมวลผลกลาง หรือ CPU นั้น ประกอบด้วยหน่วยย่อยอะไรบ้าง
หน่วยความจำหลัก , หน่วยคำนวณและตรรกะ , หน่วยควบคุม
หน่วยความจำหลัก , หน่วยความจำสำรอง , หน่วยคำนวณและตรรกะ
หน่วยความจำ , หน่วยควบคุม , หน่วยแสดงผล
หน่วยความจำ , หน่วยแสดงผล , หน่วยประมวลผล
19. 1 Byte มีกี่ตัวอักษร
1 ตัวอักษร
2 ตัวอักษร
1024 ตัวอักษร
2048 ตัวอักษร
20. จงเรียงหน่วยความจำจากน้อยไปมาก
Mb > Kb > Byte > Gb
Mb > Byte > Kb > Gb
Byet > Mb > Kb > Gb
Byte > Kb > Mb > Gb
21. ข้อใดคือความหมายของหน่วยแสดงผล ( Output Unit )
ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยคำนวณและตรรกะ มาแสดงผ่านอุปกรณ์แสดงผล
ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยความจำ ซึ่งผ่านการประมวลผลแล้วมาแสดงโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล
ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยควบคุม นำมาแสดงผลโดยผ่านอุปกรณ์แสดงผล
ทำหน้าที่รับข้อมูลจากหน่วยแสดงผล นำมาประมวลผลแล้วแสดงผลโดยอาศัยอุปกรณ์แสดงผล
22. ข้อใดคืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แสดงผล
พริ้นเตอร์ , เครื่องอ่านรหัสแท่ง
พริ้นเตอร์ , สแกนเนอร์
จอภาพ , พริ้นเตอร์
จอภาพ , สแกนเนอร์
23. Floppy Disk หรือ แผ่นดิสก์เก็ต มีกี่ขนาด
1 ขนาด
2 ขนาด
3 ขนาด
4 ขนาด
24. แผ่น Diskette ขนาด 3 1/2 นิ้ว มีความจุขนาดเท่าใด
1.22 Mb
1.24 Mb
1.42 Mb
1.44 Mb
25. ข้อใดคือความหมายของ Hardware
เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด
เครื่องคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด พร้อมทั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์
เครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่าง ๆ ที่มีอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งโปรแกรมต่าง ๆ ที่ยังไม่ได้ติดตั้ง
26. ข้อใดคือความหมายของ Sofeware
โปรแกรมระบบ
โปรแกรมประยุกต์
โปรแกรมคำสั่งเครื่อง
ถูกทุกข้อ
27. ข้อใดคือความหมายของ Peopleware
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานด้วยคอมพิวเตอร์
บุคคลทั่วไปทั้งที่สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ และไม่ได้
บุคคลทั่วไปที่มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์
ถูกทุกข้อที่กล่าวมา
28. คำสั่งดอส ( DOS ) มีกี่ประเภท
1 ประเภท
2 ประเภท
3 ประเภท
4 ประเภท
29. คำสั่งภายใน คืออะไร
มักเป็นคำสั่งที่ต้องใช้บ่อย ๆ
สามารถเรียกใช้งานได้ทันที
เป็นคำสั่งที่ถูกย้ายไปไว้ในหน่วยความจำแรม ( RAM ) ตั้งแต่ขั้นตอนการเปิดเครื่อง ( บูธดอส )
ถูกทุกข้อ
30. คำสั่งภายนอก คืออะไร
เป็นคำสั่งที่นาน ๆ ครั้งจึงมีการเรียกใช้งาน
ถูกเก็บไว้ในรูปของไฟล์ที่มีนามสกุล เป็น . EXE หรือ .COM
ถูกทั้ง 2 ข้อ
ไม่มีข้อถูก

Comment

Comment:

Tweet

#3 By (125.24.157.185|10.10.0.53, 125.24.157.185) on 2015-02-17 15:35

#2 By (202.28.64.1|202.28.64.1) on 2014-01-29 14:24

gyiobo

#1 By gyi (101.51.8.71) on 2011-06-25 12:26